RODO

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – tzw. „RODO”), informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest firma EFEKT Piotr Szejda, 19-300 Ełk, ul. Suwalska 84/204 , NIP: 848 165 88 97, REGON: 367186859, kontakt: kontakt@efektreklamy.com.

2) Dane osobowe podane w formularzach kontaktowych są przez EFEKT Piotr Szejda zbierane w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w okresie niezbędnym dla realizacji sprawy, którą kierujesz do nas poprzez formularz kontaktowy.

4) Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów.

5) Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

6) Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom poza EOG.

7) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo dostępu do treści i przenoszenia swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wyżej wymienionych celów.